Přední světový výrobce a specialista v oblasti procesních armatur GEMÜ představuje nový typ 2/2 elektricky ovládaného solenoidového ventilu J70.

Precizní dávkování

Elektricky ovládaný solenoidový ventil GEMÜ J70 je vhodný pro aplikace s nízkými průtoky v analytické, vakuové a dávkovací technice a umožňuje přesné dávkování. Odolná membránová kuželka (PD) vyrobená z PTFE (TFM™) má jedinečný koncept těsnění. Technologie PD poskytuje zákazníkům vysoký stupeň přesnosti pro specifické aplikace.

U technologie PD (plug diaphragm) je oblast smáčená médiem oddělena od ovládacího solenoidu membránou vyrobenou z modifikovaného PTFE.

Kompaktní solenoidový ventil GEMÜ J70 se vyznačuje prostorově úsporným designem a zajímavými vlastnostmi, jako je nízké opotřebení a jednoduchá výměna opotřebitelných dílů spolu s dobrou čistitelností. Cívku lze vyměnit bez demontáže těla ventilu z potrubí.

Pomocí CONEXO a RFID čipu lze elektromagnetický ventil GEMÜ J70 jasně identifikovat, což umožňuje efektivní dokumentaci údržby. Kromě toho je elektromagnetický ventil variabilní a rozšiřitelný a vhodný pro ventilové rozdělovače a vícecestné ventilové bloky.

Technická specifikace

  • Teplota media: -10 to 90 °C
  • Teplota okolí: -10 to 40 °C
  • Pracovní tlak: 0 to 6 bar, vakuum: -930 mbar (relativní)/83.25 mbar (absolutní)
  • Jmenovitá světlost: DN 8
  • Průtokový součinitel Kv: 25.3 l/h, hodnoty Kv stanovené na základě normy DIN EN 1267, médium: voda, tolerance ± 5 %
  • Materiál tělesa: 1.4404
  • Napájecí napětí: 24 V DC
  • Pracovní cyklus: 50% zátěžovatel
  • Reakční čas:  pro uzavření: 13.5 ms / pro otevření: 8.5 ms

Technické údaje závisí na příslušné konfiguraci