Manometry a teploměry

Elektronické měřící přístroje tlaku

Elektronické měřící přístroje tlaku

WIKA nabízí kompletní řadu elektronických měřicích přístrojů tlaku: snímače, spínače a vysílače tlaku pro měření přetlaku, absolutního a diferenčního tlaku. Tyto přístroje jsou dodávané se standardním proudovým nebo napěťovým výstupním signálem (rovněž jiskrově bezpečné nebo s pevným závěrem podle ATEX), s rozhraním a protokoly pro různé druhy polních sběrnic.

Detail produktu
Mechanické měřící přístroje tlaku

Mechanické měřící přístroje tlaku

Manometry pro měření přetlaku s Bourdonovou trubicí Manometry pro měřen absolutního tlaku Manometry pro měření diferenčního tlaku S membránou nebo kapslovým tlakovým prvkem jsou milionkrát ověřené časem. Tyto přístroje mohou být také vybaveny mechanickými, elektrickými a elektronickými příslušenstvími nebo v kombinaci s různými druhy oddělovacích membrán

Detail produktu
Oddělovací membrány

Oddělovací membrány

WIKA oddělovací membrány jsou mezinárodně známé a ceněné pro přizpůsobivost k manometrům, snímačům tlaku, vysílačům tlaku atd., pro extrémně obtížné měřicí operace. Díky oddělovacím membránám jsou měřící přístroje použitelné pro extrémní teploty stejně jako pro agresivní, korozní, nestejnorodá, abrazivní, vysoce viskózní nebo toxická média.

Detail produktu
Elektronické měřící přístroje teploty

Elektronické měřící přístroje teploty

Výrobní sortiment zahrnuje termoelektrické články, odporové teploměry (také s místním displejem), teplotní spínače stejně jako analogické a digitální vysílače teploty s odpovídajícími teploměrovými jímkami pro všechny průmyslové aplikace. Také v provedení podle ATEX.

Detail produktu
Mechanické měřící přístroje teploty

Mechanické měřící přístroje teploty

Mechanické teplotní měřící přístroje pracují na principu bimetalu, rozpínavosti nebo principu plynového řízení. V případě nutnosti, jsou tyto všechny teploměry vhodné pro instalování do teploměrných jímek. Některé z těchto přístrojů mohou být také vybavený elektrickými doplňky nebo v kombinaci s elektrickými teploměry.

Detail produktu
Příslušenství manometrů a snímačů

Příslušenství manometrů a snímačů

Příslušenství doplňuje základní přístroje a rozšiřuje jejich rozsah použití, např. na vyšší provozní teploty. Jedná se o manometrové ventily a kohouty, tlumiče rázů, chladiče, návarky, kondenzační smyčky, zobrazovací prvky – displeje, spínače mezních hodnot, atd.

Detail produktu
Technologie testování a kalibrace

Technologie testování a kalibrace

WIKA nabízí široký rozsah cejchovních přístrojů pro měřící parametry tlaku a teploty. Navíc, prostřednictvím WIKA servisu, může být cejchován jakýkoliv druh elektronických a mechanických měřicích přístrojů tlaku a teploty (dokonce i od jiných výrobců) v naši DKD kalibrační laboratoři.

Detail produktu
Volejte tel.: +420 548 426 811

Najdete nás i na Facebooku:     Facebook