Skladem

Nemrznoucí mazivo - Kilfrost K400

Výrobce:
Parker
Poptat

Popis

Vysoký výkon - nemrznoucí mazivo pro pneumatické systémy

Kvůli vysoké schopnosti směšování s vodou, je Kilfrost K400 ideální např. pro vodní vrtání studní, ale především je určen pro provoz pneumatických systémů v extrémních podmínkách pod bodem mrazu. K400 není přísada, ale je to velmi vysoce kvalitní
syntetické mazadlo pro vysoký tlak.

  • Absorbuje vodu až do 4-násobku vlastní váhy. 
  • Rozpustný ve vodě.
  • Biologicky odbouratelný.
  • Testovaný při tlaku až do 17 bar.
  • Bod tuhnutí -60°C

Spolehlivost

K400 absorbuje vodu nebo kondenzát ze vzduchu, snižuje bod tuhnutí kapaliny a tím eliminuje zamrzání. Udržuje vlastnosti zařízení i při vysokém tlaku, na rozdíl od standardních olejů jejichž vlastnosti se zhoršují se vzrůstajícím obsahem vody.
Ačkoli Kilfrost 400 absorbuje až 4 krát více vody než je jeho vlastní hmotnost, problémy mohou ještě nastat v případě velmi vysoké vlhkosti stlačovaného vzduchu, kdy kompresor produkuje hodně vody. V tomto případě je nutné použít adekvátní vodní filtrodlučovač
nebo zvýšit dávkování maziva Kilfrost K400 pomocí tlakové maznice. I zde je ale nutné dbát na dobré odvětrávání odpadního vzduchu z pneumatických spotřebičů.

Použití: pro veškeré pneumatické systémy Parker-ORIGA. Dávkování pomocí standardních maznic s Venturi efektem nebo pomocí nanomaznice P3XLA. Pro všechny typy nádobek a těsnění NBR a FPM.
Upozornění: Kilfrost K400 by neměl být míchán s jinými oleji jinak ztratí svoje rozmrazovací schopnosti! Produkt K400 je určen pro ztracené systémy mazání a bude dokonale pracovat při nízkých teplotách. Neměl by být ale používán při teplotách nad 40°C.