Speciální provedení

3-/4-cestné armatury Pro kapaliny s obsahem pevných látek, papírovinu, kaly, pneudopravu. DN 80 – DN 300.

Vysokotlaká šoupátka Pro nebezpečná média, hořlavé látky. Maximální tlak 25-64 bar. DN 80 – DN 2400.

Hradítka Pro kanalizační stoky, vodárenství a energetiku. Včetně ovládání.

Regulátory tahu Žaluziové klapky pro řízení odtahu spalin (v energetice). Včetně ovládání.

Volejte tel.: +420 548 426 811

Najdete nás i na Facebooku:     Facebook