Pneumatické pohony

Konstrukční řada AT045U – AT1001U

Konstrukční řada AT045U – AT1001U

Upgrade 4.generace pneumatických otočných pohonů AirTorque pro ovládání armatur nebo k zajištění jiné pohybové aplikace s úhlem otočení od 90° do 180°. Jednočinné i dvojčinné provedení. 6 základních druhů povrchové úpravy. Základní provedení podle ATEX II2G/D. Také v provedení z nerezové oceli pro potravinářství a farmacii. nový, moderní design dorazové šrouby na opačné straně než připojení ventilu rozšířený úhel otáčení ukazatel polohy se stupnicí  standardně pro nízké teploty použito několik patentů vnitřní díly jsou shodné s původní řadou certifikace ATEX, IEC 61508 SIL3, GOST-R  

Detail produktu
Konstrukční řada AT-HD

Konstrukční řada AT-HD

Pneumatické válce AT..HD s krouticím momentem do 60000 Nm pro ovládání kulových kohoutů, klapek, žaluziových větráků v náročných provozních podmínkách. Volba mezi symetrickým a asymetrickým třmenem umožňuje maximální využití výkonu pro daný typ armatury. Velikosti: HD085 - HD100 - HD130 - HD160 - HD200 Na zakázku lze pohon upravit pro ovládání zemním plynem. Provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX.

Detail produktu
Konstrukční řada RGP-RGPM

Konstrukční řada RGP-RGPM

Pneumatický pohon s velkým výkonem, dvojčinný nebo jednočinný pro armatury s čtvrtotáčkovým pohybem, zejména vhodný pro malé nebo střední kulové nebo motýlové klapky. Kulisa symetrického mechanismu se zvratnou pákou umožňuje transformovat lineární osovou sílu pneumatického válce do čtvrtotáčivého pohybu na výstupní hřídel, s preferencí většího momentu v obou krajních polohách.

Detail produktu
Konstrukční řada RJPM-RSPM-RWPM-RCPM

Konstrukční řada RJPM-RSPM-RWPM-RCPM

Všechny pohony se zvratnou pákou série RJPM-RSPM-RWPM-RCPM jsou vhodné jak pro uzavírací tak regulační motýlové klapky nebo kulové kohouty. Mohou být vybaveny oběma druhy mechanismů se zvratnou pákou (symetrický RJPM - RSPM nebo šikmo postavený RWPM - RCPM) tak, aby poskytovaly tu nejlepší volbu výkonu pro každý druh armatury. Pohony se symetrickou zvratnou pákou se hodí pro armatury, které vyžadují vysoký točivý moment během celého pohybu. Tudíž pohony s nakloněnou zvratnou pákou jsou určeny pro armatury, které potřebují zvýšený točivý moment v koncové poloze při uvolněné pružině (při bezpečnostním signálu pohon zavírá) nebo při stlačené pružině (při bezpečnostním signálu pohon otevírá).

Detail produktu
Konstrukční řada RJP-RWP-RSP-RCP

Konstrukční řada RJP-RWP-RSP-RCP

Všechny pohony se zvratnou pákou série RJP RWP RSP a RCP jsou vhodné jak pro uzavírací tak regulační motýlové klapky nebo kulové kohouty. RJP a RSP se symetrickou zvratnou pákou jsou vhodné pro armatury, u kterých je žádaný vysoký točivý moment během celého pohybu. RWP a RCP se šikmo postavenou zvratnou pákou jsou specifické provedením kulisy zvratné páky, která je nakloněna asi o 8° aby souměrně převáděla vysoký výstupní točivý moment na hřídel ventilu v zavřené pozici. 

Detail produktu
Konstrukční řada PD

Konstrukční řada PD

PD lineární pohon může ovládat všechny druhy ON-OFF nebo regulačních ventilů s lineárním pohybem hřídele (přímé ventily nebo sedlové armatury, šoupátka, atd.) a sestává z jednoho nebo více pneumatických dvojčinných válců. Je navržený a vyráběný tak, aby pracoval v nejtěžších pracovních podmínkách v každém prostředí, shodně s mezinárodními technickými normami. Typické rysy jsou zejména jednoduchá a robustní konstrukce, zvláštní pozornost věnovaná výběru materiálů součástí k maximálnímu omezení vlivů koroze.

Detail produktu
Konstrukční řada PC-PA

Konstrukční řada PC-PA

PC/PA lineární pohony mohou ovládat všechny druhy ON-OFF nebo regulačních ventilů s lineárním pohybem hřídele (přímé ventily nebo sedlové armatury, šoupátka, atd.) kde je vyžadována funkce FAIL SAFE – v případě bezpečnostního signálu musí pružiny armaturu uzavřít. Jsou navržené a vyráběné tak aby pracovaly v nejtěžších pracovních podmínkách v každém prostředí, shodně s mezinárodními technickými normami. Klidný a přesný pohyb je zvláště vhodný pro regulační ventily. Typické rysy jsou zejména jednoduchá a robustní konstrukce, zvláštní pozornost věnovaná výběru materiálů součástí k maximálnímu omezení vlivů koroze. Pohony mohou být dodávány se spirálovými pružinami (série PC) nebo talířovými pružinami (série PCT).

Detail produktu
Volejte tel.: +420 548 426 811

Najdete nás i na Facebooku:     Facebook