logo servovalve

Konstrukční řada RGP-RGPM

Kroutící moment

Standardně max. 5 000 Nm

Materiál

Viz katalog

Popis

Pneumatický pohon s velkým výkonem, dvojčinný nebo jednočinný pro armatury s čtvrtotáčkovým pohybem, zejména vhodný pro malé nebo střední kulové nebo motýlové klapky.
Kulisa symetrického mechanismu se zvratnou pákou umožňuje transformovat lineární osovou sílu pneumatického válce do čtvrtotáčivého pohybu na výstupní hřídel, s preferencí většího momentu v obou krajních polohách.

Pracovní teplota

Viz katalog

Pracovní tlak

Viz katalog

Katalogové listy ke stažení

Volejte tel.: +420 548 426 811

Najdete nás i na Facebooku:     Facebook