Procesní ventily GEMÜ

Sedlové a regulační ventily

Sedlové a regulační ventily

Jsou vhodné pro čistá nebo mírně kontaminovaná kapalná a plynná, netečná a korozní média. Přímé ventily jsou hlavně pro regulační aplikace a mohou být v kombinaci s regulačními kuželkami a pozicionery. Hodí se pro ovládání páry. Nejvýznamnější oblastí aplikací je široké spektrum průmyslových činností a dílčích oblastí ve farmaceutickém, potravinářském průmyslu a biotechnologiích.

Detail produktu
Membránové ventily kovové

Membránové ventily kovové

Vhodné pro silně kontaminované kapaliny a plynná, netečná i korozní média. Jako klasické ventily, mají membránové ventily rovněž dobré ovládací vlastnosti, zvláště pro média, která jsou kontaminovaná nebo obsahují pevné částice. Nejvýznamnější oblastí použití jsou procesy ve velmi širokém okruhu různých průmyslových aplikací.

Detail produktu
Aseptické membránové ventily kovové

Aseptické membránové ventily kovové

Sterilní procesy pro farmaceutický průmysl, potravinářství a biotechnologie, pro vysoce čistá média v polovodičovém průmyslu a mikroelektronice. Vhodný pro vysoce čistou vodu (WFI), vysoce čisté chemikálie, střední a konečné produkty v oblasti farmakologie, biotechnologie, výroby potravin a chemikálií. Aseptické membránové ventily jsou také úspěšně užívané jako regulační ventily ve sterilním prostoru.

Detail produktu
Membránové ventily plastové

Membránové ventily plastové

Vhodné pro velmi čistá nebo pro silně kontaminovaná, kapalná a plynná netečná a korozní média. Tak jako klasické regulační ventily, membránové ventily také mají dobré regulační vlastnosti, zvláště pro média která špiní nebo s sebou nesou pevné částečky. Nejvýznamnější oblasti použití jsou polovodičový průmysl, mikroelektronika a široké spektrum průmyslových aplikací, například úprava vody.

Detail produktu
Klapky

Klapky

Vhodné pro čistá nebo mírně kontaminovaná kapalná a plynná, netečná i korozní média. Oblasti použití jsou průmyslové aplikace, především zásobování vodou a úprava vody. Navíc, motýlové armatury jsou výhodné pro aplikace v chemickém průmyslu.

Detail produktu
Kulové kohouty

Kulové kohouty

Jsou vhodné pro čistá nebo mírně kontaminovaná kapalná a plynná, netečná a korozní média. Nejvýznamnější oblasti použití jsou průmyslové aplikace, především pro dodávky vody a úpravy vody. Kulové kohouty jsou dobré pro použití v chemickém průmyslu.

Detail produktu
Elektromagnetické ventily

Elektromagnetické ventily

Jsou vhodné pro čistá kapalná a plynná, netečná i korozní média. Elektromagnetické ventily jsou určené pro rychlé cyklické úkoly a zvláště se hodí pro dávkovací zařízení. Hlavní oblast použití je nejširší rozsah průmyslových aplikací.

Detail produktu
Pilotní ventily

Pilotní ventily

Jsou vhodné pro čistá kapalná a plynná, netečná média. Řídící ventily pro pneumaticky ovládané armatury, válce a další procesní součásti.

Detail produktu
Membránové ventily CleanStar (PFA)

Membránové ventily CleanStar (PFA)

Ventily CleanStar splňují přísné požadavky na čistotu, odolnost a životnost podle požadavků nejmodernějších technologií a systémů pro výrobu polovodičů. Za tímto účelem jsou všechny produkty vyráběny, montovány a baleny ve vysoce čistém prostředí. Ventily pro mikroelektroniku a polovodičový průmysl (zásobování chemikáliemi, nápojové zařízení, výroba leptaných desek). Ventily jsou používané pro ultra čistá netečná i korozní média (ultra čisté chemikálie, ultra čistou vodu, procesní vodu a řídké suspenze).

Detail produktu
Membránové ventily iComLine (PTFE, PVDF)

Membránové ventily iComLine (PTFE, PVDF)

Ventily Pureplus, PVDF a PP jsou výsledkem blízké spolupráce s konstruktéry, výrobci přístrojů a koncových uživatelů – výrobců polovodičů. Aby mohla být zabezpečena nejvyšší čistota, jsou všechny produkty vyráběné, čištěné, montované a balené v podmínkách čistých prostor. Pureplus systém je doplněný o plovákové průtokoměry z PVDF materiálu. Ventily a průtokoměry pro mikroelektroniku a polovodičový průmysl (zásobování chemikáliemi, zvlhčovací zařízení, výroba leptaných desek). Ventily a průtokoměry jsou používané pro ultra čistá netečná i korozní média (ultra čisté chemikálie, ultra čistou vodu, procesní vodu a řídké suspenze).

Detail produktu
Šroubení FlareStar  PFA

Šroubení FlareStar PFA

Tato šroubení garantují snadné použití s minimem mrtvého prostoru pro vysoce čistá média. Vykazují vysokou spolehlivost také v případech kdy je aplikace vystavena chvění. Všechny části jsou vyráběné v souladu s předpisy čistých prostor. Šroubení je určeno pro mikroelektroniku a polovodičový průmysl (zásobování chemikáliemi, zvlhčovací zařízení, výroba leptaných desek). Může se použít pro ultra čistá netečná i korozní média (ultra čisté chemikálie, ultra čistou vodu, procesní vodu a řídké suspenze).

Detail produktu
Hadice TubeStar PFA

Hadice TubeStar PFA

Firma GEMU zkombinovala mnoho let zkušenosti výroby nekovových ventilů High Purity PFA pro podmínky čistých prstor s odbornou spoluprací významného výrobce fluoropolymerových trubek a výsledkem je řada TubeStar. Trubky PFA pro mikroelektroniku a polovodičový průmysl (zásobování chemikáliemi, zvlhčovací zařízení, výroba leptaných desek). Může se použít pro ultra čistá netečná i korozní média (ultra čisté chemikálie, ultra čistou vodu, procesní vodu a řídké suspenze).

Detail produktu
Tlakový měřicí systém

Tlakový měřicí systém

Firma GEMU zkombinovala mnoho let zkušenosti při zpracovávání vysoce čistých fluoropolymerů v produkci nekovových PFA armatur pro podmínky čistých prostor s odbornou znalostí významného výrobce tlakových měřicích systémů a představuje řadu HydraLine. Pro měření je zde použit jak systém s přenosnou kapalinou i tzv. suché řešení pro HydraDry. Měřící systém pro mikroelektroniku a polovodičový průmysl (zásobování chemikáliemi, zvlhčovací zařízení, výroba leptaných desek). Může se použít pro ultra čistá netečná i korozní média (ultra čisté chemikálie, ultra čistou vodu, procesní vodu a řídké suspenze).

Detail produktu
Systémy pro měření veličin

Systémy pro měření veličin

Jako příslušenství ke svým procesním armaturám poskytuje GEMÜ kompletní nabídku měřících a zobrazovacích prvků.

Detail produktu
Regulátory polohy a veličin

Regulátory polohy a veličin

Pozicionery, regulátory polohy a průběhu pro automatizaci procesů. Nabídka zahrnuje tříbodové kontroléry k ovládání motorizovaných armatur, elektro - pneumatické pozicionéry pro pneumatické ventily s čtvrtotáčkovým pohybem, lineární pohony a průmyslové kontroléry pro přesnou regulaci teploty, tlaku, proudění a hladiny.

Detail produktu
Elektrické ukazatele polohy

Elektrické ukazatele polohy

GEMU poskytuje širokou škálu elektrických přístrojů pro signalizaci koncových poloh, k monitorování lineárních a čtvrtotáčkových armatur. V závislosti na typu zařízení jsou používány buď mikrospínače nebo bezdotykové spínače. Umožňují spolehlivou zpětnou vazbu v koncových polohách a mohou být na požádání vybavené rozhraním polní sběrnice (například AS-sběrnice, DeviceNet, atd.). Nová generace spínačů je samonastavovací. Během inicializace z ručního nebo automatického programu zařízení samo rozpozná koncové polohy armatury. Už není nutné pracné ruční nastavování mikrospínačů nebo bezdotykových spínačů. Uvedení do provozu nebo rekalibrace po servisní práci se stává podstatně snadnější.

Detail produktu
Příslušenství procesních ventilů GEMÜ

Příslušenství procesních ventilů GEMÜ

Detail produktu
Volejte tel.: +420 548 426 811

Najdete nás i na Facebooku:     Facebook