Tlumiče rázů – základní informace

Tlumiče rázů HOERBIGER - ORIGA zabraňují negativním vlivům na pohyblivých částech stejně jako na strojích a zařízeních tím, že zachycují vyskytující se destruktivní nárazové síly kontrolovaným, lineárním zpomalením. Přeměňují kinetickou energii vznikající při tlumení hmoty na tepelnou energii.

Tlumiče rázů HOERBIGER - ORIGA umožňují:

  • zvýšení provozních rychlostí
  • zvětšení posouvajících hmot
  • zvětšení systémového výkonu
  • redukci namáhání strojních částí
  • snížení výrobních nákladů
  • redukci hladiny hluku

Integrované akumulátory jsou zabudovány v tlumiči rázů, což umožňuje jednoduchou bezproblémovou montáž bez externího spojení trubkami se zásobníkem oleje.
Externí akumulátor – při použití velmi vysokých taktů a vysokých energetických nároků dochází k silnému zahřátí oleje. Z tohoto důvodu je nutné použití externího akumulátoru, aby se olej mohl při cirkulaci ochladit.

Pro stanovení velikosti tlumiče jsou určující hodnoty:

  • kolik energie je nutné během cyklu tlumení rozptýlit
  • kolik celkové energie se rozptýlí za 1 provozní hodinu
  • velikost efektivní hmotnosti
Volejte tel.: +420 548 426 811

Najdete nás i na Facebooku:     Facebook