logo parkeroriga

Konstrukční řada airfit control

Jmenovitý průtok (Qn)

115–40 000 Nl/min

Popis

Proporcionální regulátory tlaku regulují rychle a precizně velké a rychle se měnící pracovní tlaky. Využívají nejmodernější piezo technologie k dosažení dynamického výkonu a dlouhé životnosti. 

  • stavebnicový systém airfit
  • nízký příkon
  • dlouhá životnost
  • krátký reakční čas

Pracovní tlak

Vstup: 0..8, 10, 16 bar
Výstup: 0..200 mbar, 0..2 bar, 0..8 bar, 0..10 bar

Řídící signál

0..20 mA, 4..20 mA, 0–10 V

Velikost připojení

G1/8 (M5), G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G11/2, G2 (volitelně NPT)

Příklady použití: airfit control
  proporcionální regulátory tlaku se používají v široké oblasti různých aplikací. Můžeme zde ukázat jen omezený výběr z nich. Jestliže vaši specifickou aplikaci nenajdete mezi nimi, prosím kontaktujte nás. Najdeme i pro Vás to správné řešení. 
Regulace napínání u navíjecích strojů Regulace napínání u navíjecích strojů (airfit tecno - airfit SRE)
Pro zajištění trvalé vysoké kvality v navíjecích procesech, kde je rozhodující správná rychlost a navíjení. airfit tecno a airfit SRE se zde používá pro řízení pneumatických brzd a vyvažovacích kladek.
Ultrazvukové svařování Ultrazvukové svařování (airfit tecno - airfit SRE)
V ultrazvukových svařovacích strojích je důležité aby svařovací hlava používala přesně definovanou sílu k zajištění trvalé kvality. airfit tecno a airfit SRE může ovládat pneumatický válec, který tuto sílu poskytuje.
Bodové svařování Bodové svařování (airfit CRE)
Proporcionální regulátory se používají k rychlé kontrole přidržovací síly svařovací pistole aby přesně odpovídala povaze a tloušťce materiálu.
Mlecí, brousící a lešticí stroje Mlecí, brousící a lešticí stroje (airfit tecno - airfit SRE)
Správný aplikační tlak je zde hlavní věcí k dosažení bezpečného zpracování a vysoké jakosti výrobku. Nicméně, tlak musí být proměnlivý aby se hodil materiálu, typu činnosti a jednotlivým pracovním nástrojům. airfit tecno nebo airfit SRE zcela uspokojuje tyto požadavky.
Polohování Polohování (airfit tecno - airfit SRE)
dvě airfit tecno nebo airfit SRE jednotky se používají pro pneumatické polohovací osy přesnou regulací tlakové nebo odvzdušňované komory válce. Příkazový signál pro regulátory tlaku přichází z analogických nebo digitálních lineárních měřicích systémů
Přídavný vzduch pro zpracování plastů Přídavný vzduch pro zpracování plastů (airfit tecno - airfit SRE)
Vyfukovací tlak pro plastové láhve a nádoby musí být zahřátý před finálním tvarováním. airfit tecno se používá aby udržoval nízký přetlak, který zajistí, že zahřátý vyfukovací vzduch udrží jeho optimální tvar před dalším zpracováním.
Dávkování kapalin Dávkování kapalin (airfit tecno)
Při dávkování nebo směšování tmelů, lepidel nebo chemických sloučenin. Proporcionální armatury jsou ovládány pneumatickým pilotem airfit tecno. Tímto způsobem může být přesně nastaven směšovací poměr nebo dávkování přes řídící systém.
Výroba vakua Výroba vakua (airfit tecno - airfit SRE)
Vakuové ejektory používají vstupní tlak k vytvoření podtlaku. Vakuum může být regulováno proměnným vstupním tlakem. airfit tecno a airfit SRE poskytují optimální regulaci tlaku a tak zlepšují výkon ejektoru.
Stříkací zařízení Stříkací zařízení (airfit tecno - airfit SRE)
airfit tecno a airfit SRE se používají pro regulaci průtokové rychlost na výstupu z trysky podle požadavků na rozprašování laku. Ovládají také tlak vzduchu ve stříkací hlavě, který usměrňuje kužel aerosolu. Rychlá regulace tlaku ve vysokých průtocích zlepšuje kvalitu a rychlost stříkání.
Přístroje pro umělé dýchání Přístroje pro umělé dýchání (airfit tecno OEM)
Přístroje pro umělé dýchání požadují přesnou regulaci tlaku a průtoku ve velmi úzkém rozsahu. Aplikace se často řeší airfit tecno OEM, který může být zcela integrován do konstrukce regulačního systému. Jeho malá hmotnost a nízký příkon je zvláště důležitá v mobilních zařízeních.
Polohování dopravního pásu Polohování dopravního pásu (airfit tecno - airfit SRE)
Přesné polohování dopravních pásů a přidržovacích kladek je zejména důležitá při dlouhých vzdálenostech. Regulační systém přijímá signály od snímače poloh okraje pásu. Airfit tecno nebo airfit SRE generuje tlak pro řízení pneumatického válce připojeného k vodící kladce.
Válcování Válcování
airfit control umožňuje proporcionálně řídit přítlak kladky, aby válcování dosahovalo trvalé kvality navzdory různým vrstvám materiálů a dalším proměnlivým vlivům při zpracovávání.

Katalogové listy ke stažení

CAD výkresy ke stažení

Volejte tel.: +420 548 426 811

Najdete nás i na Facebooku:     Facebook