Ventily InterApp jsou vyráběny podle nejvyšších výrobních standardů, v souladu s vysokými mezinárodními předpisy a zajišťují maximální bezpečnost.

Bianca

Klapky s teflonovou vložkou

Středová motýlková klapka s elektricky odizolovaný diskem v teflonovém pouzdru. Speciální čištění, smontovaní a  balení do dvojitě uzavřených sáčků probíhá výhradně v čistých prostorách, které splňují požadavky federální normy USA 209E třídy 10 000 a třídy 7 ISO.

Desponia® and Desponia® plus

Klapky s elastomerovou vložkou

Středová motýlková klapka s nerezovým nebo s mechanicky a elektricky izolovaným diskem potaženým materiály - například Halar, PEKK, UHMWPE. Provedení klapek je určeno výhradně pro provoz bez použití maziva. Klapky jsou smontované a balené v čistých prostorách.

Případová studie

24MW zelená továrna na výrobu vodíku

Pro zajištění bezporuchového provozu a výrobu bez kontaminace nesmí žádné z médií používaných pro výrobu vodíku obsahovat kovové ionty, které médium činí elektricky vodivé a proces elektrolyzace se tak stává méně účinný.

Zařízení na výrobu vodíku Leuna je 24 MW zelená vodíková továrna a zatím největším závodem na elektrolýzu vody na světě (2022). Je součástí areálu Chemiepark Leuna, které se nachází vedle Lipska v Německu. Ventily InterApp se používají v procesu pro čištění vody, elektrolýzu, a v systémech pro úpravu vody a kyslíku.

Celý proces PEM elektrolyzéru je vybaven klapkami Bianca s diskem s povrchovou úpravou PFA, klapkami Desponia® s diskem potaženým materiálem Halar, kulovými ventily s PFA povlakem ventily TLBVH a zpětnými ventily s povlakem PFA. STCV od DN 25 do DN 500.
Použité klapky a ventily díky perfektní elektrické izolaci zabraňují pronikání kovových iontů do média, tímto přispívají ventily InterApp k spolehlivému provozu zařízení a zajišťují maximální bezpečnost celého provozu.