Hydraulické pohony

Konstrukční řada RH-RHM

Konstrukční řada RH-RHM

RH je hydraulický dvojčinný pohon pro čtvrtotáčkové armatury. Mechanismus ozubnice s pastorkem se zvláště hodí pro přesné ovládání škrtících ventilů a pro rychlouzavírací ventily, dovolující ovládací čas méně než 0,2 sec. Jedny nebo dva hydraulické válce vytvoří lineární osovou sílu, kterou ozubnice s pastorkem kinematicky transformuje do kývavého pohybu hřídele. Dvojčinná RH série je k dispozici s jedním nebo dvěma opačnými válci, úplně oddělenými od centrální skříně, v které je umístěná ozubnice s pastorkem. Pohony mohou být dodané s ručním pohotovostním zařízením, tlumením a elektrickou nebo hydraulickou výstrojí pro místní a dálkové ovládání. Specifické provedení pohonu RHM pro turbínový by-pass nebo podobné aplikace je realizováno se spodní pružinou a speciálním rychloodvětrávacím ventilem a tlumícím zařízením.

Detail produktu
Konstrukční řada RGO-RGOM

Konstrukční řada RGO-RGOM

RGO/RGOM je výkonný hydraulický dvojčinný pohon pro čtvrtotáčkové armatury. Zvláště vhodný pro malé nebo střední kulové nebo motýlové armatury. Kulisa symetrického mechanismu se zvratnou pákou umožňuje transformovat lineární osovou sílu hydraulického válce do čtvrtotáčivého pohybu na výstupní hřídel, s preferencí většího momentu v obou krajních polohách. Centrální skříň může být vybavena řadou hydraulických válců dovolujících nejlepší volbu podle pracovního tlaku a požadovaného točivého momentu. Konstrukce, provedení a materiály používané při výrobě zabezpečují optimální výkony v nejtěžší pracovních podmínkách v každém prostředí v souladu s mezinárodními standardy.

Detail produktu
Konstrukční řada RJO-RSO-RWO-RCO

Konstrukční řada RJO-RSO-RWO-RCO

Hydraulické dvojčinné čtvrtotáčkové pohony se zvratnou pákou RJO RWO RSO a RCO jsou vhodné jak pro uzavírací tak regulační motýlové klapky nebo kulové kohouty. RJO a RSO Pohony se symetrickou zvratnou pákou se hodí pro armatury, které vyžadují vysoký točivý moment během celého pohybu. RWO a RCO se šikmo postavenou zvratnou pákou jsou specifické provedením kulisy zvratné páky, která je nakloněna asi o 8° aby souměrně převáděla vysoký výstupní točivý moment na hřídel ventilu v zavřené pozici.

Detail produktu
Konstrukční řada RJOM-RSOM-RWOM-RCOM

Konstrukční řada RJOM-RSOM-RWOM-RCOM

Všechny pohony se zvratnou pákou série RJOM-RSOM-RWOM-RCOM jsou vhodné jak pro uzavírací tak regulační motýlové klapky nebo kulové kohouty. Mohou být vybaveny oběma druhy mechanismů se zvratnou pákou (symetrický RJOM - RSOM nebo šikmo postavený RWOM - RCOM) tak, aby poskytovaly tu nejlepší volbu výkonu pro každý druh armatury. Pohony se symetrickou zvratnou pákou se hodí pro armatury, které vyžadují vysoký točivý moment během celého pohybu. Tudíž pohony s nakloněnou zvratnou pákou jsou určeny pro armatury, které potřebují zvýšený točivý moment v koncové poloze při uvolněné pružině (při bezpečnostním signálu pohon zavírá) nebo při stlačené pružině (při bezpečnostním signálu pohon otevírá).

Detail produktu
Volejte tel.: +420 548 426 811

Najdete nás i na Facebooku:     Facebook